Archive:Regionális szintű népességi statisztika - Statistics Explained

Északi tyneside fogyás, Így könnyű földrajzot tanulni! - Dívány

Főbb statisztikai eredmények Népességszám és népsűrűség Az EU népessége ben átlépte az ötszázmilliós küszöböt, elején pedig már ,7 millió ember élt az uniós tagállamokban. Jellemzően a fővárosi régióban volt a legnagyobb a népsűrűség minden uniós tagállamban. Az EFTA azon tagországaiban, amelyek adatai az 1. Az EFTA-országok régiói közül azonban Landsbyggð Izland reykjavíki agglomeráción kívüli vidéki régiójaahogy átlagosan egyetlen fő élt négyzetkilométerenként ben, így ez a legalacsonyabb népsűrűséggel rendelkező régió az 1.

Népmozgalom A népmozgalom két elemből áll, az egyik a természetes népmozgalom, a másik pedig a statisztikai kiigazítással meghatározott nettó migráció a továbbiakban egyszerűen nettó migrációként szerepel; a további információkat lásd az Adatforrások és adatok rendelkezésre állása részben. A 2—4. Az összehasonlíthatóság érdekében mindhárom mérőszám a teljes népmozgalom és két eleme ezer lakosra vonatkozó nyers arányszámként kerül bemutatásra. A térképek azt ábrázolják, hogyan alakul a teljes népmozgalom 2.

északi tyneside fogyás

Az EU népessége Ebben az időszakban töretlen volt a népességszaporodás, bár két eleme meglehetősen eltérően alakult. A természetes népmozgalom ben tetőzött a születések száma ekkor 3,6 millió fővel haladta meg a halálozások számátmajd azt követően viszonylag egyenletes ütemben csökkent, és ban már közel kiegyenlített volt fővel többen születtek, mint haltak meg.

Az ezt követő enyhe növekedésnek köszönhetően re az EU népessége fővel nőtt a természetes népmozgalom hatására.

északi tyneside fogyás

Ezzel szemben a nettó migráció az as években viszonylagos egyensúlyt mutatott az EU szintjén: az erre az évtizedre vonatkozó éves adatok szerint hat olyan év volt, amikor az EU területéről kivándorlók száma meghaladta a bevándorlókét.

Az elmúlt évszázad utolsó három évtizedében viszonylag alacsony volt a migráció szintje az EU tagállamaiban, ben pedig az idősor es kezdete óta először fordult elő, hogy az EU népessége nagyobb mértékben nőtt a nettó migrációtól, mint a természetes szaporodástól. A nettó migráció migráció ben ugyan viszonylag magas volt, a és közötti időszakban azonban a teljes népmozgalom kisebb hányadát tette ki.

Az EU népessége ugyan tovább növekedett ben, ez a teljes népmozgalom azonban nem egyenletesen oszlott el a tagállamok között.

Az összlakosság A lakosság száma abszolút értékben a legnagyobb mértékben, ezer fővel az Egyesült Királyságban bővült, a szuper hd fogyás pedig Franciaország ezer főmajd Olaszország ezer fő követi.

A népességszaporodás csak e tagállamokban haladta meg a ezret. A teljes népmozgalom nyers arányszáma Cipruson ezer lakosra vetítve 26,2 növekedés és Luxemburgban 24,7jócskán megelőzve Belgiumot 8,5az Egyesült Királyságot 7,6 és Svédországot 7,1.

Az összlakosság legnagyobb csökkenése az északi tyneside fogyás tagállamok körében A legjelentősebb népességcsökkenést Romániában regisztrálták, ahol a lakosság száma közel 58 ezer fővel esett vissza.

A balti tagállamokvalamint Bulgária, Portugália, Magyarország és Görögország népessége szintén csökkent. A nyers arányszámok szerint a teljes népességfogyás Lettországban ezer lakosra ,0 és Litvániában ezer lakosra ,8 volt a legnagyobb. E két tagállamban az arányszám közel háromszor akkora volt, mint Bulgáriában -5,7. A északi tyneside fogyás hét régióban változatlan maradt, az Egyesült Királyság 14 régiójára vonatkozóan pedig nem állnak rendelkezésre adatok.

Belgium nagy részében, Kelet-Írországban, Nyugat- és Dél-Franciaországban, Észak-Olaszországban, Luxemburgban és Dél-Svédországban, valamint Spanyolország, Lengyelország és az Egyesült Királyság néhány régiójában bővült a leggyorsabb ütemben a népesség, de Hollandia legtöbb régiójában és Máltán is az EU átlaga felett alakult a népességszaporodás nyers arányszáma.

A gyors népességfogyás jelei a közép- és kelet-európai régiókban, például Bulgária, Kelet- Németország, a balti tagállamok, Közép-Ausztria, Magyarország és Románia egyes részein láthatók a leginkább, de Görögország és Portugália belső részein, Spanyolország nagy részében, Közép- és Kelet-Franciaországban, Dél-Olaszországban, Kelet-Finnországban és az Egyesült Királyság nyugati partja mentén is csökkent a népességszám. A nyers arányszámok alapján a legjelentősebb népességgyarapodást mutató 30 NUTS 3 szintű régió közül kilenc Németországban és kilenc az Egyesült Királyságban található.

Népsűrűség 1.

Közülük Németországban található az a két régió, Münster Északi tyneside fogyás Stadtilletve Darmstadt Kreisfreie Stadtahol a leggyorsabb ütemben bővül a lakosság ezer lakosra 41,8, illetve 31,7.

Utánuk a legjelentősebb viszonylagos népességnövekedést ezer főre 31,5 a román fővárosi régiót övező Ilfov régióban regisztrálták. A nyers arányszámok alapján a legcsekélyebb népességgyarapodást mutató 30 NUTS 3 szintű régió közül 11 Németországban, kilenc Litvániában, négy-négy Bulgáriában és Lettországban és egy-egy Görögországban és Magyarországon található.

Így könnyű földrajzot tanulni!

A viszonylagos népességcsökkenés Šiaulių apskritis és Utenos apskritis litván régiókban volt a legjelentősebb, a lakosságszám emellett északi tyneside fogyás két litván régióban Alytaus apskritis és Tauragės apskritisvalamint Latgale lett régióban esett vissza ezer lakosra vetítve legalább 20,0 fővel ben. Azokban a harmadik országokban, amelyek adatai bemutatásra kerülnek, inkább pozitív irányú népmozgalom figyelhető meg az EU tagállamaihoz képest ben: régióban szaporodott, míg 53 régióban fogyott a népesség.

Az EFTA-országok régiói közül Oslo norvég fővárosi régióban és a nyugat-svájci Freiburg régióban regisztrálták a leggyorsabb viszonylagos népességszaporodást. A csatlakozó és a tagjelölt országokban jóval vegyesebb volt a kép, mivel Horvátország és Szerbia népessége csökkent, Törökországé viszont gyorsan növekedett.

Annak ellenére, hogy Törökország általános népességszaporodása ezer lakosra 13,5 az uniós tagállamok közül mindössze Ciprusétól és Luxemburgétól maradt el, jelentős eltérések voltak megfigyelhetők a török régiók között: ben a népességszaporodás nyers arányszáma ezer lakosra vetítve az alacsony ,6 a kelet-törökországi Tunceli és a magas ,1 érték a sűrűn lakott, északnyugat-törökországi Marmara régió részét képező Bilecik között alakult.

A természetes népmozgalom alakulását főként es adatok alapján ábrázoló 3. Szinte valamennyi régióban, ahol a teljes népmozgalom negatív előjelű, a természetes népmozgalom is negatív. Nagy eltérések Franciaország délnyugati, Olaszország északi részén és Bajorország nagy részén Németország láthatók, ahol a teljes népesség a negatív természetes népmozgalmi arányok ellenére is nőtt.

Fogyókúra debrecen déli részén hasonló tendencia figyelhető meg. Az Európai Unió 1 NUTS 3 szintű régiójának alig több mint egyharmadában régióban haladta meg a születések száma a halálozások számát ben, míg régióban a halálozások hiit zsírégető magasabb volt a születések számánál, 12 régióban pedig ugyanannyian születtek, mint ahányan meghaltak. A nyers természetes népmozgalmi arányszám pozitívan alakult egész Írországban, valamint a Benelux-államok, Franciaország és az Egyesült Királyság es adatok alapján számos sűrűn lakott beépített területén, valamint a Cseh Köztársaság és Lengyelország nagy részén.

Ezzel szemben Bulgária, Lettország, Litvánia Vilniaus apskritis fővárosi régió kivételével és Magyarország összes régiójának, továbbá a román régiók többségének, Kelet- Németországnak, Északnyugat-Spanyolországnak és Portugália belföldi, vidéki részének természetes népmozgalmi arányszámai negatívak. A természetes népmozgalmat meghatározó két tényezőt, vagyis a születések és a halálozások számát alább részletesebben is bemutatja ez a szócikk a termékenység és a várható élettartam szempontjából.

Egy részletesebb elemzés szerint az EU területén 11 olyan NUTS 3 szintű régió volt ben, ahol a természetes népmozgalom nyers arányszáma meghaladta az ezer lakosra vetített 10 főt.

Az EU összes régiója közül Guyane nyers természetes népmozgalmi arányszáma volt a legmagasabb ezer lakosra 23,4. A jelentős természetes népességszaporodást mutató többi régió közül három Írországban Mid-East, Dublin és Midlandhárom az Egyesült Királyság délkeleti részén Inner London — East, Luton, valamint Outer London — West and North West; es adatok alapján található, egy pedig a spanyol tengerentúli terület, Ciudad Autónoma de Melilla volt.

E trend következtében a nettó migráció gyakran jelentős szerepet játszik annak meghatározásában, hogy egy régió népessége összességében szaporodik vagy fogy. A nettó migráció közvetve hozzájárulhat északi tyneside fogyás jövőben északi tyneside fogyás természetes népességszaporodáshoz is, mivel a bevándorlók a későbbiekben gyermeket vállalhatnak, hiszen viszonylag nagy hányaduk fiatal, következésképpen sok közöttük a szülőképes korú vagy fiatalabb.

északi tyneside fogyás

Az EU NUTS 3 szintű régiójában volt pozitív a nettó migráció a bevándorlók száma meghaladta a kivándorlókét ben. Közülük a legnagyobb mértékű nettó bevándorlást ugyanaz a három régió könyvelhette el, ahol a teljes népességszaporodás is a legnagyobb mértékű volt, név szerint a németországi Münster Kreisfreie Stadt és Darmstadt Kreisfreie Stadtvalamint Románia Bukarest körüli területe, Ilfov.

Az ezer lakosra vetített nyers nettó migrációs arányszám e három régióban 40,9, 31,1, illetve 31,5 volt.

Az ezer lakosra vetítve több mint 10,0 fős nettó migrációval rendelkező többi régió túlnyomórészt városi régió volt, és megtalálható közöttük Belgium Arr. Ellenkező a helyzet Franciaországban, ahol a legmagasabb nyers nettó migrációs arányszámmal rendelkező régiók általában az ország déli részén fekvő vidéki térségekben találhatók például Lot, Dordogne, Gers, Corse-du-Sud és Hautes-Pyrénées.

A negatív nettó migráció azt jelenti, hogy többen hagyták el a régiót, mint ahányan bevándoroltak. A legmagasabb az ezer lakosra vetített ,0 főt meghaladó negatív nyers nettó migrációs arányszámmal rendelkező 11 NUTS 3 szintű régió között Litvánia mind a 10 NUTS 3 szintű régiója megtalálható.

Rajtuk kívül csak Ioannina Északnyugat-Görögország esetében volt ilyen magas a lakosságszámhoz viszonyított nettó kivándorlási arányszám. Ahol a népmozgalom két eleme a természetes népmozgalom és a nettó migráció azonos irányba változik, ott együttes hatásuk eredményeként nagyobb mértékű általános változás következhet be. Ezt lehetett tapasztalni Északi tyneside fogyás, Cipruson és Máltán, továbbá Hollandia régióinak többségében, valamint Spanyolország keleti és déli, Franciaország északnyugati és délkeleti, Olaszország északkeleti, Svédország déli és az Egyesült Királyság délkeleti részén.

Az e területeken található régiókban többnyire mind a természetes népmozgalom, mind a nettó migráció növekedett.

  1. Lefogy 25 kg
  2. Leonisa karcsúsító braless testforma
  3. Да.

Ennek az ellentéte volt megfigyelhető Bulgária, Németország, Lettország, Litvánia, Magyarország és Románia számos NUTS 3 szintű régiójában, ahol a népmozgalom mindkét eleme negatív irányba mozdult el. E 16 régió közül 13 esetében a nettó migráció járult hozzá nagyobb mértékben a népességszaporodáshoz, míg Groot-Amsterdam HollandiaOsrednjeslovenska Szlovénia és Inner London — West az Egyesült Királyság fővárosát alkotó két NUTS 3 szintű régió egyike régióban a természetes szaporodás volt a növekedés elsődleges meghatározója.

Attiki görög fővárosi régióban a negatív nyers nettó migrációs arányszám nagyságrendileg nagyobb volt a pozitív természetes északi tyneside fogyás arányszámnál, Szófia bolgár fővárosi és Budapest magyar fővárosi régióban ellenben a viszonylag magas pozitív nettó migrációs arányszám ellensúlyozta a kisebb negatív természetes szaporodási arányt.

Az uniós tagállamok fővárosi régiói közül csak Riga Lettország és București Románia régióban változott negatív irányba a népmozgalom mindkét eleme. A nyers nettó migrációs arányszám mindkét esetben nagyobb szerepet játszott a teljes népmozgalom meghatározásában, és ezzel mindkét városban felerősítette a lakosságszám természetes fogyását.

Szinte minden harmadik ország fővárosi régiójában nőtt a népesség annak következtében, hogy a népmozgalom mindkét eleme pozitívan alakult. Kivételt mindössze az izlandi Höfuðborgarsvæði régió a reykjavíki agglomeráció, ahol a népesség a pozitív természetes szaporodásnak köszönhetően összességében nőtt, a nettó migrációs arány azonban negatív volt és egész Szerbia amelyre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre regionális adatok képezett, ahol a negatív természetes népmozgalmi arányszám messze felülmúlta a csekély növekedést mutató nettó migrációs arányszámot.

A termékenységi arányszám csökkenése A természetes szaporodás lassulásának egyik fő oka az Európai Unióban, hogy a nők a korábbinál kevesebb gyermeket vállalnak.

Napjainkban a világ fejlett részein az egy nőre jutó 2,10 élveszületés az a teljes termékenységi arányszámamely megfelel a reprodukciós rátának, vagyis annak a szintnek, amelyen a népesség mérete ki- és bevándorlás nélkül hosszú távon stabil maradna.

északi tyneside fogyás

Az EU teljes termékenységi arányszáma az elmúlt évtizedekben jóval a reprodukciós szint alatt volt. A mélypontot az 1,46 élveszületés jelentette ben, ezt követően az EU teljes termékenységi arányszáma némileg javult számos tagállamban, így az EU egészének átlaga 1,57 volt ben. A tagállamok közül a legmagasabb termékenységi arányszámot Írországban 2,05 és Franciaországban 2,01 regisztrálták, a rangsorban pedig az Egyesült Királyság 1,96 és Svédország 1,90 következett.

Ennek megfelelően a termékenységi arányszám a legutóbbi referencia-időszakban egyik tagállamban sem érte el a reprodukciós rátát. Hasonló tendencia volt megfigyelhető az EFTA tagországaiban, valamint a csatlakozó és 50 font fogyás kihívás tagjelölt országokban is, mivel a teljes termékenységi arányszám általában véve alacsony volt, és a termékenységi arányszám az 5. Izland 2,02 volt az egyetlen EFTA-ország, ahol a teljes termékenységi arányszám meghaladta az egy nőre vetített 2,0 élveszületést ben, míg a csatlakozó és a tagjelölt országok közül csak Törökország regisztrált hasonló értéket 2,04 ben.

Így könnyű földrajzot tanulni! - Dívány

Az EU azon NUTS 2 szintű régiója közül, amelyekre vonatkozóan rendelkezésre állnak adatok, mindössze nyolcban alakult a 2,es reprodukciós ráta felett a teljes termékenységi arányszám a térképen a legsötétebb árnyalattal jelölt területek.

Négy másik régió termékenységi arányszáma megegyezett a reprodukciós rátával. A legmagasabb termékenységi arányszámokat Guyane, Réunion és Guadeloupe francia tengerentúli régiókban egy nőre jutó átlagos 3,44, 2,36, illetve 2,26 élveszületésvalamint Ciudad Autónoma de Melilla spanyol tengerentúli területen 2,71 regisztrálták.

A reprodukciós rátát meghaladó teljes termékenységi arányszámmal rendelkező négy másik régió közül három az Egyesült Királyságban Outer London, Dorset and Somerset és West Midlands; es adatok alapjánegy pedig Franciaország északi részén Nord - Pas-de-Calais található. A legalább 2,00 teljes termékenységi arányszámmal rendelkező 38 uniós régió közül számos az Egyesült Királyságban 19 régióvalamint Franciaországban 13 régió található, míg a többit a spanyol autonóm városok, a belga fővárosi régió, valamint mindkét ír régió és Finnország északi északi tyneside fogyás Pohjois- ja Itä-Suomi tette ki.

A termékenységi arányszámok általában a keleti és déli tagállamokban a legalacsonyabbak. A teljes termékenységi arányszám 51 NUTS 2 szintű uniós régióban volt 1,30 vagy annál kisebb, északi tyneside fogyás régiók közül 11 Lengyelországban, hét-hét Németországban főként északnyugatonSpanyolországban és Dél- Olaszországban, hat Romániában, öt Magyarországon, három-három Görögországban és Portugáliában, egy-egy pedig Ausztriában és Szlovákiában található.

A legalacsonyabb termékenységi arányszámokat három spanyol régióban, mégpedig a Kanári-szigetek alkotta szigeti régióban egy nőre jutó átlagos 1,04 élveszületésvalamint az ország északnyugati részén található Principado de Asturias 1,05 és Galicia 1,07 régiókban regisztrálták.

A termékenységi arányszám az 5. A többi EFTA-ország régióihoz viszonyítva Svájcban következetesen alacsonyabbak voltak a termékenységi arányszámok, a legalacsonyabb értéket az olasz nyelvű Ticino régióban regisztrálták 1, A csatlakozó és a tagjelölt országok régiói közül a legmagasabb az egy nőre jutó átlagos 3,0 élveszületést meghaladó teljes termékenységi arányszámokat a következő négy török régió könyvelhette el: Şanliurfa, Diyarbakır 3,77; az összes török adat re vonatkozik ; Mardin, Batman, Sirnak, Şiirt 3,74 ; Van, Muş, Bitlis, Hakkari 3,63 ; és Ağri, Kars, Iğdir, Ardahan 3, A termékenységi arányszám további három török régióban haladta meg a reprodukciós rátát ben.

A termékenységi arányszámokban megfigyelhető tendencia azonban földrajzilag megosztott Törökország keleti és nyugati része között, mivel a nyugati régiókban a termékenységi arányszám jellemzően egy nőre jutó 1,5—1,8 élveszületés volt. Csökkenő csecsemőhalandóság Az egy nőre jutó gyermekszületések számának már megállapított fokozatos csökkenése mellett a csecsemőhalandósági arányszám is szinte folyamatosan mérséklődött az EU területén az elmúlt évtizedekben, ami többek között az egészségügyi ellátás és az ahhoz való hozzáférés javulásának további információk állnak rendelkezésre a regionális egészségügyi statisztikákról szóló szócikkbena betegségekkel szembeni immunizálás fokozódásának, valamint az életszínvonal általános emelkedésének jobb higiéniai körülmények, tiszta vízhez való hozzáférés, az otthon folyamatos fűthetősége köszönhetően.

Az uniós tagállamok közül Bulgáriában és Romániában regisztrálták a legmagasabb csecsemőhalandósági arányszámot.

Archive:Regionális szintű népességi statisztika - Statistics Explained

E két tagállamban összesen hat NUTS 2 szintű régió csecsemőhalandósági arányszáma volt kétjegyű, a csúcsérték pedig az ezer élveszületésre jutó 11,3 halálozás volt Sud-Est román régióban lásd az 1. A másik végletet a Finnország délnyugati partjainál fekvő Åland-szigetek képviselték, ahol a csecsemőhalandóság nullára csökkent ben, ezt az eredményt azonban némi fenntartással kell kezelni, mivel egyetlen évre vonatkozó, egyszeri érték ben 3,5 volt a csecsemőhalandósági arányszám.

Az EU területén 13 olyan NUTS 2 szintű régió volt ben, ahol a csecsemőhalandósági arányszám az ezer élveszületésre jutó 2,0 halálozás alatt volt. E régiók északi tyneside fogyás országban találhatók, és megtalálható köztük Svédország, Szlovákia és a Cseh Köztársaság fővárosi régiója, három spanyol régió Ciudad Autónoma de Melilla, Comunidad Foral de Navarra és Cantabriakét további svéd Västsverige és Norra Mellansverigekét finn régió Åland és Etelä-Suomi és egy-egy német Leipzigosztrák Salzburg és görög Kriti szigete régió.

A férfiak és a nők várható élettartama közötti különbségek Az elmúlt 50 évben átlagosan megközelítőleg 10 évvel nőtt a születéskor várható élettartam, jobbára a javuló társadalmi-gazdasági és környezeti körülményeknek, valamint a fejlettebb orvosi ellátásnak és gondozásnak köszönhetően. A két térkép összehasonlítása esetén a legszembetűnőbb különbség, hogy a férfiak várható élettartama jelentősen alacsonyabb a nőkéhez képestazonban bizonyos tények alátámasztják, hogy ez a nemek közötti egyenlőtlenség a legtöbb uniós tagállamban lassan csökkent az elmúlt néhány évtizedben.

Emellett egy Bratislavský kraj fővárosi régió kivételével az összes szlovák régióban és kettő Podkarpackie és Malopolskie legdélebbi régiók kivételével az összes lengyel régióban legfeljebb 74,0 év volt a férfiak születéskor várható élettartama. A férfiak várható élettartama még három régióban volt e szint alatt amelyet a legvilágosabb árnyalat jelöl a 6.

E régiók közül kettő a Északi tyneside fogyás Köztársaságban Severozápad és Moravskoslezsko található, egy pedig a északi tyneside fogyás tengeri régió, Região Autónoma dos Açores. Szintén szembetűnő volt, hogy a csatlakozó és a tagjelölt országokban is viszonylag alacsony a férfiak születéskor várható élettartama, hiszen mindössze a Horvátország Jadranska Hrvatska régióját alkotó part menti területeken és szigeteken haladta meg a férfiak születéskor várható élettartama a 74,0 évet es adatok alapján.

A várható élettartam Szerbiában volt a legalacsonyabb 72,0 év ben regionális adatok nem állnak rendelkezésre. A férfiak várható élettartama az EFTA-országok összes régiójában legalább 74,0 év volt ben. Összesen 28 olyan NUTS 2 szintű régió volt, ahol a férfiak születéskor várható élettartama 80,0 év fölé emelkedett ben. E régiók hét uniós tagállamban találhatók. A 28 északi tyneside fogyás nyolc Olaszországban terül el hosszanti irányban, hét pedig az Egyesült Királyságban található North Yorkshire kivételével az összes Anglia déli részén fekszik; es adatok alapján.

Négy Spanyolországban Comunidad Foral de Navarra kivételével az összes Közép-Spanyolországban, ideértve Comunidad de Madrid fővárosi régiót ismíg három-három Németországban az összes Baden-Württemberg délnyugati tartományban és Franciaországban Île de France fővárosi régió, továbbá Midi-Pyrénées, valamint a Toulouse és Lyon városát is magában foglaló Rhône-Alpes volt.

A maradék három régióból kettő Svédországban Stockholm fővárosi régió és Västsverige nyugati régió fekszik, az utolsó régiót pedig a jón-tengeri szigetek többek között Korfu alkotják, amelyek nagyrészt Görögország nyugati partjainál találhatók Ionia Nisia régió. A férfiak születéskor várható élettartama ben Comunidad Foral de Navarra régióban volt a legmagasabb 81,1 évmögötte nem sokkal lemaradva Comunidad de Madrid 81,0 év következett. A nők várható élettartama tekintetében a legalacsonyabb — 80,0 év vagy az alatti északi tyneside fogyás értékeket Kelet-Európában mérték akárcsak a férfiaknál.

Ez különösen Bulgáriára, Magyarországra és Romániára érvényes, ahol mindegyik NUTS 2 szintű régióban 80,0 év alatt volt a nők várható élettartama.

Lettországban és Litvániában mindkét ország egyetlen régiót alkot NUTS 2 szintenvalamint a négy szlovák régió közül háromban Bratislavský kraj fővárosi régió volt a kivételLódzkie lengyel régióban, valamint es adatok alapján az egyesült királyságbeli North Eastern Scotland régióban sem érte el a nők várható élettartama a 80,0 évet.

A nők születéskor várható élettartama ben Severozapaden bolgár régióban volt a legalacsonyabb, mindössze 76,6 év, a rangsorban pedig három másik bolgár régió Severoiztochen, Yugoiztochen és Severen tsentralen követte.

A nők esetében abban a régióban hogyan súlyok égetik a zsírt a legmagasabb északi tyneside fogyás születéskor várható élettartam, ahol a férfiak várható élettartama a második legmagasabb volt. Ez a régió a Comunidad de Madrid 86,7 év benamely csak hajszálnyival előzte meg Île de France és Rhône-Alpes régiókat 86,6 év mindkettőben.

északi tyneside fogyás

Összesen 14 olyan NUTS 2 szintű régió volt az Európai Unióban, ahol a nők születéskor várható élettartama meghaladta a 80,0 évet. Ezek Franciaországban nyolc régióSpanyolországban öt régió és Olaszországban két régió találhatók, a nők várható élettartamának rangsorában őket követő 14 régió pedig szintén ugyanebben a három tagállamban van, megelőzve az Albániával határos görög Ipeiros régiót 85,4 év.

Az EU egészét tekintve a születéskor várható élettartam átlagosan 82,9 év északi tyneside fogyás a nők és 77,0 év a férfiak esetében ben.

MILLY JOHNSON. Nyári flört - PDF Free Download

A férfiak és a nők születéskor várható élettartama közötti legnagyobb különbséget a balti tagállamokban mérték, amelyek közül Litvániában a nők 11,2, Lettországban pedig 10,1 évvel hosszabb élettartamra számíthatnak, mint a férfiak. A nemek közötti különbség Hollandiában, Cipruson és Svédországban volt a legelenyészőbb 3,7 és 3,9 év. Izlandon még ennél is valamivel csekélyebb, mindössze 3,4 év volt a különbség. Regionális szinten a várható élettartam tekintetében a nemek közötti legjelentősebb nők és férfiak között legalább nyolc év különbséget a NUTS 2 szinten egyetlen régiót alkotó balti tagállamokban regisztrálták, őket Lengyelország 16 NUTS 2 szintű régiója közül 14 követi, majd két északkelet-magyarországi régió Észak-Magyarország és Észak-Alföld és két francia régió Guadeloupe és Nord - Pas-de-Calais következik.

A nemek közötti eltérés Drenthe északkelet-hollandiai régióban volt a legkisebb, ahol a nők születéskor várható 82,6 éves élettartama 3,1 évvel magasabb, mint a férfiak várható élettartama.

A nemek közötti legcsekélyebb kevesebb mint négy év eltéréssel rendelkező régiók közül 16 az Egyesült Királyságban, kilenc Hollandiában, három Svédországban, kettő-kettő Dániában és Görögországban, egy-egy pedig Németországban és Cipruson található utóbbi ország egyetlen régiót alkot NUTS 2 szinten.

A nemek közötti eltérés az elemzett harmadik országok körében Izlandon volt a legcsekélyebb, 3,4 év, míg a svájci Zürich volt az egyetlen másik régió, ahol a nők és a férfiak közötti különbség négy évnél kevesebb volt. Kar karcsúsító eljárások várható élettartam tekintetében a nemek közötti legjelentősebb különbséget Kontinentalna Hrvatska és Jadranska Hrvatska horvát régiókban 6,6 év, illetve 5,9 év különbséga szomszédos montenegrói Crna Gora régióban 5,5 évTörökországban szintén 5,5 év; es adat és Szerbiában 5,3 év regisztrálták az utóbbi két országról csak északi tyneside fogyás szintű adatok állnak rendelkezésre.

A népesség elöregedése Az EU népessége fokozatosan öregszik.

A 39 éves Anna képtelen feldolgozni, hogy a vőlegénye elhagyta őt egy fiatalabb nőért.